Naturfotografens etiska principer

BioFoto Finland

 

  1. Naturfotografen visar respekt för naturen och rör sig med försiktighet ute i naturen. Inga bilder är värda ödelagda fågelhäckningar, övergivna djurungar eller nedtrampade blomsterängar. Naturfotografen verkar för en sund och hållbar naturfotografering som även gagnar naturskyddet.

  2. Naturfotografen skaffar sig goda kunskaper om sitt fotomotiv och miljö för att undvika att orsaka skada. Naturfotografen vill främja den professionella sidan av naturfotograferingen och strävar efter att skapa bilder av hög kvalitet.

  3. Naturfotografen följer rådande lagar och bestämmelser om allemansrätt och speciella skyddsområden och införskaffar vid behov behövliga tillstånd från myndigheter och andra berörda instanser som mark- och vattenägare, föreningar och sammanslutningar.

  4. Naturfotografen städar efter sig och skräpar inte ner i naturen.

  5. Naturfotografen visar respekt mot och bemöter artigt andra fotografer genom att ge dem arbetsro och uttrycksfrihet. Naturfotografen försvarar och respekterar upphovsrätten. Vi föregår med gott exempel både som fotograf, medmänniska och naturvän!

  6. Naturfotografen arbetar för äkthet, ärlighet och öppenhet. Det innebär att vi ger ärliga uppgifter om fotograferingsförhållanden såsom användning av kommersiella gömslen och fotografering i djurpark. Likaså berättar vi ärligt om den efterbehandling som bilden genomgått. Naturfotografen är alltid beredd att berätta sanningen om hur bilderna kommit till.