Kontaktuppgifter

BioFoto Finland rf.

biofoto.finland(ät)gmail.com

Kontonummer: FI36 6601 0001 0493 37, AABAFI22

FO-nummer: 3068631-4

BioFoto Finlands styrelse (2020)

  • Annika S. Lindblom (ordf.) - annika.s.lindblom(ät)gmail.com
  • Björn Ahlnäs (vice ordf.) - ahlnasbjorn(ät)gmail.com
  • Peter Pratsch (kassör) - peter.pratsch(ät)gmail.com
  • Barbro Ahlstedt (sekr.) - barbro.ahlstedt(ät)yle.fi
  • Niklas Lemberg - niklas.lemberg(ät)nordea.com
  • Peter Stenius - peter.stenius(ät)kolumbus.fi
  • Eva Roos (suppl.) - evaroos63(ät)gmail.com
  • Peter Nylund (suppl.) - petnylund(ät)gmail.com