Kontaktuppgifter

BioFoto Finland rf.

biofoto.finland(ät)gmail.com

Kontonummer: FI36 6601 0001 0493 37, AABAFI22

FO-nummer: 3068631-4

BioFoto Finlands styrelse (2024)

  • Eva Roos, ordförande

  • Björn Ahlnäs, viceordförande

  • Peter Stenius, kassör

  • Barbro Ahlstedt, sekreterare

  • Niklas Lemberg

  • Paul Söderholm

  • Peter Nylund, suppleant

  • Josefine Björkqvist, suppleant