BFF:s historik, 2007 – 2010

av Håkan Eklund

 

Eftersom BioFoto Finland främst fungerat på pappret fram till registreringen (2010) och etableringen av denna webbplats (2011), presenteras här ett sammandrag av de skeden som lett fram till en operativ förening. Hittills har ju föreningen bara genomgått en lång och långsam födelseprocess.

Från och med nu är det upp till oss medlemmar att göra BFF till en aktiv och dynamisk naturfotoförening.

Det började på Kimitoön

I augusti 2007 inledde Yrkesinstitutet Axxell en förberedande utbildning för specialyrkesexamen för fotografer med naturfoto som specialisering Utbildningen som är 2-årig (deltidsstudier) använder Axxell Brusaby i Kimito som bas. Som kursledare fungerar fotoläraren och fotografen Andy Horner från Åland. Info om kursen hittas på adressen:

http://www.axxell.fi/sv/enheter/kimito/vuxenutbildning/naturfotograf.html.

Utbildningsstyrelsens information om utbildningen hittas på adressen: http://www02.oph.fi/svenska/ops/sefotograf.pdf.

Föreningsidén föddes i Vårgårda

Några av oss som deltog i den första kursen (Nafo 1) 2007 – 2009, tog initiativet till att bilda denna finlandssvenska förening för naturfotografer som ingår i ett nordiskt BioFoto-föreningsnätverk (http://www.biofoto.no). Idén föddes efter att vi deltagit i Naturfotofestivalen i Vårgårda, Sverige hösten 2007 och sett en fin presentation av BioFotos verksamhet. BioFotos ”moderförening” finns i Norge, med många olika lokalavdelningar. Eftersom det också fanns en snabbt växande lokalförening också i Sverige (http://www.biofoto.se/) resonerade vi: ”varför inte också i Svenskfinland?”

Fyller ett behov

Trots att många aktiva finlandssvenska naturfotoentusiaster är medlemmar i den finska föreningen Suomen Luonnonvalokuvaajat ry (http://www.luontokuva.org/), som är en helfinsk förening, anser vi att det finns behov av en finlandssvensk förening där vi kan fungera på vårt modersmål, skapa våra egna nätverk och helt fritt pendla mellan ”två kulturvärldar”, dvs. den finska och den skandinaviska. Det fanns ju inte heller från tidigare någon aktiv naturfotoförening i Svenskfinland. Vi gjorde slag i saken. Jag mejlade BioFotos norska ordförande Kai Jensen 6.11.2007 och hans svar (12.11.07) var positivt. Den 29.11.07 kontaktade jag BioFoto Sveriges ordförande Kyösti Ylinen, som också understödde vår ide´; både i Norge och i Sverige var man glada över att få en etablerad kanal till Finland med svenska som kommunikationsspråk. Sagt och gjort. Den 27 januari 2008 bildade vi BioFoto Finland under ett Nafo-kursveckoslut i Kimito, och tillsatte en tillfällig styrelse (Håkan Eklund, ordf., Lotta Broman, sekr., Roger Sjölund, kassör, Jonatan Hedberg och Andy Horner). I Naturfotografen nr 1/2008 och i nr 4/2008 fick vi lite spaltutrymme, där BioFoto Finland för första gången presenterades. Vi fick ett utrymme på BioFotos hemsida där det fanns en del information om oss. Vi insåg snabbt att vi borde skapa en egen webbplats för effektiv kommunikation och presentation, men hittade ingen som ville åta sig uppdraget.

Mellanåret 2009

Ursprungligen hade vi inte tänkt registrera föreningen, utan bara fungera som en ”kompisgrupp”, men vi insåg att det inte skulle fungera i längden. För att kunna utveckla föreningen krävs mera struktur och organisation, och som registrerad förening har vi större möjligheter att få understöd. Sommaren 2009 stannade allt upp när det kom information från Norge om en märklig ”palatskupp”, där föreningens ordförande, medlemstidskriften Naturfotografens redaktör och en del andra viktiga personer i föreningen med koppling till styrelsen planerade att starta en egen kommersiell naturfototidskrift i Norge (Natur & Foto) där plötsligt medlemstidskriften planerades ingå som ”underhyresgäst” i en helnorsk publikation. Det blev ett stort motstånd från fältet som ledde till att både ordförande och tidskriftsredaktör avgick. I min fotoblogg på Fotosidan.se (http://www.fotosidan.se/blogs/hawk/34757.htm) skrev jag kort om den märkliga situationen.

Tänkte om

Strulet i Norge gjorde att vi tappade inspirationen för en tid, och undrade om det var någon vits att fortsätta att utveckla en finlandssvensk lokalavdelning till norska BioFoto om moderföreningen höll på att ”spricka i sömmarna” av inre konflikter. Men sen tänkte vi om, vi hade ju inget att förlora på att bilda föreningen ändå.  Om det skulle visa sig att medlemstidskriften Naturfotografen skulle upphöra, kontaktade vi Camera Natura i Sverige som i såfall skulle bli vårt alternativ till ”medlemsförmån”, trots att de inte ville ha något med föreningsverksamhet att skaffa. Förstås insåg vi att det skulle vara bäst om Naturfotografen kunde fortsätta som medlemstidskrift med stark medlemskoppling, dvs. där också vi kunde bidra med material i varje nummer.

Registrering

För säkerhets skull beslöt vi att registrera BioFoto Finland i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister. Handlingar lämnades in senhösten 2009 och den 10.6.2010 antecknades vi i föreningsregistret som registrerad förening. BioFoto Finland r.f. fanns nu ”på riktigt”, juridiskt korrekt enligt finländsk lagstiftning. Som registrerad förening har vi större möjligheter att söka om understöd. Vid första försöket fick nobben från Konstsamfundet. Däremot lyckades det bättre vid nästa försök; den 24.3.2010 fick vi meddelande från Svenska kulturfonden att de beviljar oss 4000 euro för etablering av webbplats samt för utställningsverksamhet. Allt för att vi skall kunna synliggöra oss i Svenskfinland. I april 2010 var Roger Sjölund (kassör) och jag (Håkan Eklund, ordf.) med på Svenska kulturfondens stipendieutdelningsfest i Åbo som representanter för föreningen.

Första mötet

I samband med den finska naturfotoföreningens ”Vuoden Luontokuva” -festival i Helsingfors 17.19.2010 höll vi vårt första medlemsmöte som registrerad förening. Vi gick igenom de godkända stadgarna, gick igenom senaste års händelser, konstaterade att vi hade 19 betalande medlemmar och bestämde datum för vår första officiella årsmöte att hållas i Estland 28.5.2011. Närvarande vid mötet söndag 17.10.2010 på Restaurang Kuukuu, Museigatan 17, Helsingfors: Tor Ahlstedt, Roger Sjölund, Andy Horner, Jonatan Hedberg, Annika Welling-Nyberg, Eva Ehrnsten, Philipp Lehmann, Henrik Lund, Johan Andersson och Håkan Eklund.

Egen webbsida

Under sommaren 2010 höll jag och Paul Söderholm en fotokurs för Hangö sommaruniversitet. Jag råkade nämna BFF:s  ”webbdilemma”. Paul som till vardags jobbar som IT-ansvarig på Åbo Underrättelser, men som också har egen firma och är själv mycket fotointresserad, lovade att hjälpa oss trots att han hade händerna fulla med mycket annat. Under senhösten 2010 började han jobba med att etablera en webbplats. Några av medlemmarna, bl.a. Eva Ehrnsten och Jonatan Hedberg, har också varit med på ett hörn. Men som det brukar blev det förseningar, men i mars 2011 kunde BFF:s nya webbplats publiceras. Ett nytt skede i BFF:s historia har därmed sett dagens ljus. Eftersom medlemmarna finns utspridda längs en lång kust, från Lovisa i öster till Karleby i norr, kommer denna webbplats att utgöra vår viktigaste mötesplats – och vårt visitkort utåt. (Webbsidan förnyades av Bamce Fabricius och fick nya funktioner år 2013. Red.anm.)

 

Åbo, 12 mars 2011. Håkan Eklund.