BioFoto Finlands årsmöte hålls på Finlands naturcentrum Haltia i Noux Esbo söndagen 31 mars klockan 13. Före mötet bekantar vi oss med utställningen "Spår" kl. 12. Välkomna!

Här finns kallelse och fördragningslista i pdf-format: Kallelse_arsmote_2019_biofoto.pdf

 

Medlem: Logga in för att komma åt mötesmaterialet!