Vårträffen och förstahjälpskursen på Själö är tyvärr inställda på grund av för litet deltagarantal.