Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. (AFK) firar sitt 125-årsjubileum år 2014. Festligheterna kulminerar 4-5.10.2014 i Helsingfors då det blir en fotoutställning, en festmiddag och föredrag av kända fotografer.BioFoto Finlands medlemmar är inbjudna att delta i evenemanget, som består av tre delar:

  • Vernissage för AFK:s 125-årsutställning på eftermiddagen den 4.10.2014
  • Festmiddag på kvällen den 4.10.2014
  • Föredrag & bildvisning med Michael Kenna och Göran Segeholm på dagen den 5.10.2014

AFK vill ha in förhandsanmälningar per klubb senast den 30.4.2014 för att kunna uppskatta behovet av utrymmen. Därför ber vi alla BFF-medlemmar som önskar delta i något eller några av evenemangen att förhandsanmäla sig senast den 29.4.2014!  Man måste logga in för att anmäla sig!

pdfNärmare information om jubiléet hittar du om du klickar här (inbjudan, pdf) OBS! Uppdaterad information 7.4.2014!.