Examinations sammandrag: Nafo 4 - 7

NAFO 4 (2014-2016) – 18 deltagare (utskrevs i januari 2017)
Kursledare: Håkan Eklund

13 med godkänd § 9 = 72 %
9 med godkänd § 3 = 50 %
9 med godkänd § 4 = 50 % = Specialyrkesexamen för fotograf med natur som kompetensområde
4 tog också Yrkesexamen för fotograf

NAFO 5 (2015-2017) – 15 deltagare (utskrevs i januari 2018) 16 antagna till kursen; en hoppat av, en bara med på distans, 14 var aktivt med
Kursledare: Håkan Eklund12 har godkänd § 9 = 80 %

12 med godkänd § 3 = 80 %
7 med godkänd § 4 = 47 % = Specialyrkesexamen för fotograf med natur som kompetensområde (några skall ännu under 2018 avlägga § 4)
8 tog också Yrkesexamen för fotograf

NAFO 6 (2016-2018) – 15 deltagare (14 aktiva)
Kursledare: Håkan Eklund (fram till 30.6.2018)

14 med godkänd § 9 = 93 %
10 med godkänd § 3 = 67 % (några tar § 3 i samband med § 4)
§ 4 examination i nov-dec 2018

NAFO 7 (2017-2019) – 19 deltagare (17 aktiva)
Kursledare: Håkan Eklund (fram till 30.6.2018)

10 med godkänd § 9 = 53 % (en handfull till försöker senare)
§ 3 – examination 23-24.11.2018
§ 4 – examination senast i dec 2019

 

_____________________________________________________________________

8 - 9.5, § 9 examination (Nafo 6, samt en del från Nafo 5 & Nafo 4)

Hej!

Det börjar ju nu vara dags för dig att färdigställa och lämna in material för examenstillfället i maj. För att organisera detta kommer här litet nödvändig information om hur examinationen går till och vad som ska göras före.

Vi behöver veta vem som tänker delta i examenstillfället i maj. Meddela mig och Håkan om du vill delta senast 7.4.

Till examen hör en examensavgift på 58€ som Axxell förmedlar till staten. Inför examenstillfället får du en faktura på den summan från Axxell.

Material som du vill visa åt bedömarna ska finnas i två olika format. Portfolio med texter och bilder vill bedömarna se på förhand. Digitalt material lämnas in på Itslearning senast tre veckor före bedömningstillfället. Bedömarna vill också se bildmaterial på papper. Pappersmaterial tar du själv med dig till bedömningstillfället och lämnar detta till bedömarna senast en halv timme före den tid du får för bedömningstillfället. Jag skickar ut ett tidsschema i mitten av april då alla har meddelat om de kommer med på tillfället.

Itslearning kommer du till med följande länk: https://axxell.itslearning.com
När du loggat in kommer du först till en allmän sida för Axxell Itslearning. För att komma vidare till sidan där du kan lämna in ditt examensmaterial ska du välja ”Kurser” i menyraden upp och sedan ”Naturfoto examen”. I menyraden till vänster väljer du sedan mappen §9. Där hittar du en inlämningsmapp för bedömningsmaterial (Portfolio §9) och en inlämningsmapp för din självvärdering (alla ska göra en självvärdering som innebär att du själv värderar hur du lyckats visa att du kan det som krävs i examensgrunderna).
Testa redan nu att du kommer in på Itslearning och att du förstår hur det går till att lämna in material. Om du sparar detta till just före deadline kan det vara svårt att få eventuella problem fixade i tid.

Inför examenstillfället ska du också göra en personlig examensplan där det framgår hur och när du planerar att göra examenstillfället. Denna examensplan ska sedan skrivas under av dig. Jag kommer att göra ett förslag till examensplan som jag skickar ut till dig så att du kan göra ändringar vid behov. Underskriften ordnar vi sedan vid examenstillfället.

Hör av dig om du har frågor om detta. Jag hjälper gärna till med frågor av mera teknisk natur om hur examen ordnas medan Håkan bättre kan svara om innehållet i det material som du ska sätta ihop.

Brusaby 22.3.2017

Hälsningar,

Henrik

 


Examenstillfälle för Naturfotograf 23-24.1.2017, §3 och §4

Här kommer litet information om det examenstillfälle som ordnas på Brusaby för dig som vill göra examen för §3 och §4.

Inlämning av material

Bedömningsmaterial kan inlämnas i digital form på vår webbportal Itslearning. Dvs allt material som du vill visa till bedömarna före du träffar dem ska du lämna in i god tid före examenstillfället så att bedömarna hinner gå igenom materialet. Närmare bestämt ska materialet vara inlämnat senast 8.1

Bedömarna vill ju också se utskrifter på dina bilder. Dem tar du med dig till examenstillfället och hämtar in dem till bedömarna så fort som du anländer, de vill gärna se dem minst en halv timme förrän de påbörjar examenstillfället med dig. Alla har kanske inte så mycket material med sig som ska bedömas eftersom ett bedömningsalternativ är att ordna en utställning som någon av bedömarna besöker.

Itslearning

Du kommer till Itslearning via adressen: https://axxell.itslearning.com
Inloggningen gör du med din Axxell inloggning som du fått tidigare. För att den ska fungera måste du också tidigare ha använt den. Testa gärna genast att du kommer in på Itslearning, det kan ta litet tid att fixa nya inloggningsuppgifter.

Då du lyckats logga in väljer du ”kurser” i balken uppe och letar fram ”Naturfoto examen”. Sedan kan du välja vilken examensdel du vill jobba med antingen från högra kanten eller så kan du välja ”Planeraren” och gå in via den.

Inlämningen fungerar så att du först väljer uppgiften (tex portfolio), klickar på ”svar” och sedan ”Lägg till fil”. Sedan letar du upp filen på datorn och klickar på ”Lämna in”

Sätt gärna ihop ditt material till så få filer som möjligt. Om du lämnar in många filer kan det vara på sin plats att meddela hur allting hänger ihop så att bedömarna hittar rätt.

Examenstillfället

Vid examenstillfället träffar du bedömarna. Deras uppgift är att kontrollera om du kan det som krävs i examensgrunderna. De går igenom det som du lämnat in och ställer frågor kring detta, dels för att kolla upp saker och dels för att se om du kan det som du påstår att du kan i materialet.

Alla deltagare får en egen tid för examenstillfället då de träffar bedömarna en i gången. Tiden är ofta ganska knapp och bedömarna försöker vara effektiva och ser till att de håller sin tidtabell. Det är därför viktigt att du kommer i tid och att du har reserverat tillräckligt med tid för tillfället. Ibland kan tidtabellen dra ut litet, oftast av den orsaken att bedömarna behöver tid på sig för att kunna sköta bedömningen bra.

Efter examenstillfället blir det direkt ett bedömningsmöte där bedömarna fattar ett gemensamt beslut om bedömningen. Ibland kan du som examinand vara med på bedömningsmötet, men ibland måste de komma överens om bedömningen på egen hand. Resultatet från bedömningsmötet är antingen godkänt eller underkänt för examensdelen.

Material som ska lämnas in

Material som ska lämnas in inför detta examenstillfälle är följande

§3

Portfolio (bedömningsmaterial som du sammanställt)

Första hjälp 1 kort (en kopia på ett giltigt kort, scanna eller ta foto)

Självvärdering (din egen uppfattning om hur du lyckats med att visa att du kan det som anges i examensgrunderna)

§4

Portfolio (bedömningsmaterial som du sammanställt)

Självvärdering (din egen uppfattning om hur du lyckats med att visa att du kan det som anges i examensgrunderna).

Hälsningar,

Henrik

Henrik Jern

044 7397 297

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.