Evenemangskalender

Ladda ner som iCal-fil
En helg i Helvetet
Från Fredag, 4. September 2020 -  16:00
Till Söndag, 6. September 2020 - 12:00

Biofotos höstutfärd går 4-6.9 till Helvetinjärvi nationalpark, med inkvartering i Haukkajoki eräkämppä.

Vi har plats för 12 med sängplats i "Kämppän" och för 8 personer i tält. Fler än så kan vi inte ta till Haukkajoki. Blir vi fler än 20 totalt så måste någon tälta på annan plats (i nationalparken?). Här gäller m.a.o. "first come, first served". Det är givetvis möjligt att komma bara för lördagen, utan övernattning, och för det finns det inga begränsningar i antalet. 

Vi har tillgång till kämppän från fredag eftermiddag till söndag förmiddag men själva utfärden till nationalparken gör vi på lördagen (5.9). 

Vi tillbringar dagen med fotografering i Helvetinjärvi nationalpark och trakterna kring Haukkajoki eräkämppä. Kosthållningen och annan nödtorft (dricksvatten) ordnar var och en själv (läs beskrivningen av Haukkajoki eräkämppä och observera de primitiva förhållandena), men till lördagskvällen bjuder föreningen på något gemensamt.

I din anmälan nedan bör du

a) ange när du anländer (fredag eller lördag) och länge du stannar (till lördag eller till söndag)

b) ange om du föredrar en sängplats eller tältplats (eget tält med).

c) verifiera att du kommer

d) skicka in anmälan

 

Anmälan ska helst göras så fort som möjligt, men senast 16.8.2020

Biofoto står för hyran av Haukkajoki eräkämppä!

 
Du måste logga in för att bekräfta ditt deltagande.
 

Tillbaka