40 bilder av 24 fotografer har valts ut av BioFoto Norge att representera BFF på utställningen på Jorvs sjukhus i Esbo 31.1.2022 - 25.2.2022.
plansch jorv slutlig

Från Jorv har utställningen åkt vidare till Folkhälsans servicehus i Ekenäs (Seniora) och Helsingfors (Brunakärr). Under sommaren har den hängt på Lojo sjukhus och på hösten skall delar av den visas i Skärgårdsbutiken (Sommaröarna, Esbo)