40 bilder av 24 fotografer har valts ut av BioFoto Norge att representera BFF på utställningen på Jorvs sjukhus i Esbo 31.1.2022 - 25.2.2022.
plansch jorv slutlig