trace 2018 1940 kvinnliga fotografer från BioFoto i Norge, Sverige och Finland ställer ut sina bilder o tar ställning till hur människan påverkar naturen 3.11.2018 - 12.5.2019 på Finlands naturcentrum Haltia i Noux i Esbo.