Jan Björk En stund i naturen Bottenhavets sjukhus Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad