Fototävling för att utse bilderna till utställningen på Grankulla galleri i oktober 2023

Tema: Ljusglimtar / Valonpilkahduksia

Tävlingstid: 1.4 - 31.5.2023

De tre bästa bilderna utses och ytterligare ca 20 bilder väljs till BFFs utställning i Grankulla galleriet 2-28.10.2023.

Jury: medlemmar av BioFoto Sverige.

REGLER:

 • Tävlingen är öppen för medlemmar i BioFoto Finland
 • Bilderna bör givetvis vara naturbilder. Inga mänskor, husdjur eller inhägnade djur tillåts på bilden.
 • Bilderna har ingen tidsbegränsning eller ortsbegränsning, de kan vara tagna när som helst och var som helst.
 • Bilderna får inte ha deltagit i tidigare BFF utställningar (undantaget Villa Maija)
 • Bilderna får inte vara montage eller manipulerade. Enskilda element får varken avlägsnas från eller läggas till bilden (fläckborttagning är tillåten). Måttlig (standard) bildbehandling är tillåten och färgbild får ändras till monokrom eller färgtonas (t.ex. sepia)
 • HDR, stacking och panorama är tillåtna och kan göras antingen i kameran eller med bildbehandlingsprogram.
 • Multiexponeringar bör vara gjorda i kameran
 • Bilderna bör vara tagna med beaktande av Naturfotografens etiska principer
 • Filformat: jpg.
 • Bildproportioner 4:3 eller 3:2, stående eller liggande.
 • Max. 3 bilder per deltagare.
 • Namnge bildfilerna: fornamn_efternamn_1, fornamn_efternamn_2 o.s.v.
 • Bilderna skickas i elektronisk form, exakt 1920 pixel på långsidan. Bilderna som utses till utställningen bör senare levereras i originalstorlek för utskrift (ca A2, bekostas av BFF). Försäkra dej alltså om att bildkvaliteten är tillräcklig för den storleken. Utställningsbilderna bör ges ett namn på både svenska och finska.

Skicka bilderna till biofoto.finland(at)gmail.com via WeTransfer. Skriv ”grani” i rubrikfältet.