Under sensommaren och hösten (2011) har medlemmar i BioFoto Finland visat upp sig via följande utställningar: Åbo 18.8.2011. Konstens Natt. BFF/Tre fotografer. - Hans G Hästbacka, Roger Sjölund och Håkan Eklund ställde ut 14 bilder i samband med det svenska Konstens Natt programmet vid Auragatan 1 - ca 150 - 200 besökare Ekenäs Naturum under oktober månad. I utställningen "Natur ur fyra perspektiv" medverkade Håkan Eklund, Heidi holmlund, Roger Sjölund och Krister Welander.