Skogens pärlor

Man blir alltid lika glad när man hittar de här små pärlorna i skogsnaturen. Små kärrpottar, bäckar, källor, hassellundar, mossiga rasbranter eller trädgamlingar som glömts bort i avverkningsivern. Samtidigt är det alltid med en viss spänning man besöker de platser man känner till. Finns bäcken kvar? Hassellunden? Är det lilla skogskärret dikat?  För även om de här värdefulla miljöerna är så kallade lagobjekt har åtminstone jag upplevt gång på gång hur värdefulla nyckelbiotoper bokstavligen naggas i kanterna av ekonomiskt sinnade skogsägare.

I Sverige har riksdagen beslutat att målen för miljö och produktion i skogen är jämställda. Svenska Skogsstyrelsen har en fantastisk karttjänst som heter ”Skogens pärlor”. Där kan man välja ut ett område och lägga på kartlager som visar värdefulla livsmiljöer i skogen, nyckelbiotoper, fredade områden med mera. Offentliga lättillgängliga data som visar det finaste som finns i de svenska skogsmarkerna.

Så långt har vi inte ännu kommit. I Finland har skogsägarorganisationer och industri lobbat hårt för att urvattna alla skrivningar om ett starkt skydd av de här små livsmiljöerna. Men vår nya skogslag har sina ljuspunkter. En av de viktigaste är kanske att skogsägaren numera kan bedriva ett kalhyggesfritt skogsbruk. Tidigare var plockhuggning, blädning, närmast en svordom bland skogsfackfolk. Nu är det en metod bland andra, och man får hoppas att den väcker intresse hos oss. I Sverige har metoden använts redan ett tag.

Bilden här nere visar en bäck i naturtillstånd i skogen alldeles nära oss. Enligt skogslagen är den ett så kallat lagobjekt.  ”Omedelbara närmiljöer för källor, bäckar och sådana rännilar som bildar bäddar för fortgående rinnande vatten samt omedelbara närmiljöer för små tjärnar” är lagobjekt och ska därför ”skötas och användas så att livsmiljöns särdrag bevaras” . Så står det i skogslagen. Men lagstiftaren går inte ut i skogen med stämpelyxan och märker ut gränserna för ”den omedelbara närmiljön”.  Det görs av någon annan. Hoppas denna plats får förbli som den är, forever.

DSC 1137 031s

Sjundeå den 10.5.2014. Nikon Coolpix A, 1/60, F9, ISO 1600. Bloggare: Krister Welander, 13.5.2014.

Krister Welander

Skriven av : Krister Welander

Logga in för att kommentera.