En nyligen avverkad skogsbacke

Situationen för våra hotade skogslevande arter har stadigt försämrats, brist på död ved och brist på grova gamla träd i ekonomiskogarna är de viktigaste orsakerna. När man numera också börjat ta tillvara stubbarna försvinner de sista livsmiljöerna för många arter. De gamla skogar som ännu finns kvar naggas ständigt i kanterna, inte minst av Forststyrelsen som faktiskt sitter på en hel del sådana.

I går publicerade WWF en rapport om skogarna i Finland. Det går att stoppa den minskande mångfalden i skogsnaturen utan att begränsa avverkningsmängderna, sägs det i rapporten. Men då måste tre villkor uppfyllas: Andelen skyddad skogsareal ökas till 17 %, all ekonomiskog sköts enligt FSC-standard och stubbarna lämnas kvar. Så enkelt är det, eller så inte. Det får framtiden utvisa. Rapporten går att läsa här: wwf.fi/mediabank/7067.pdf

Bilden här nere visar en nyligen avverkad skogsbacke. Hit går vi inte för att plocka svamp. Hit kan vi inte locka turister som vill uppleva nordisk ödemark. Nej , för rekreation och turism behövs det riktig skog, helst urskog med skägglavar, tjockt mosstäcke och grova träd att krama. Sådan skog finns också på de skogsbilder som vi naturfotografer helst visar upp - gärna kryddade med en järv, en duvhök eller en lavskrika. Men vill vi med våra naturbilder påverka attityderna för större miljöhänsyn i skogsbruket måste vi också kunna ta de där ”fula” bilderna. Som den här, en nyligen avverkad skogsbacke (som faktiskt också visar lite miljöhänsyn). Lite mera funderingar kring detta kan du läsa i BioFotos nästa årsbok som kommer ut senare i vår.

DSC 2764

Sjundeå den 24.1.2015. Nikon Coolpix A, 1/50, F16, ISO 400. Bloggare: Krister Welander, 12.2.2015

Krister Welander

Skriven av : Krister Welander

Logga in för att kommentera.