Spår utställning / Auktion Naturfotografiska Sverige

 

https://www.youtube.com/watch?v=pvaFITEU9DY#action=share 

Auktions bilden är Sofie von Frenckells

auktion spår insta

 

Östersjön, vi vill alla hjälpas åt att bota dig, göra dig fri från allt gift, skräp, övergödning och tillrinnande avloppsvatten. Vi vill se dig klar och blå igen. Vi vill kunna se fiskstimmen på 10 meters djup och vi vill kunna simma och plaska fritt utan att vara rädda för att själva bli sjuka. 

 

Friska hav är en livsviktig fråga. För den biologiska mångfalden. För de ekologiska systemen. Och inte minst för mänskligheten.

 

Med vår utställning SPÅR har vi utmanat oss själva att se på vår omvärld med klarsyn, även om sanningen ibland är obehaglig. Men vi stannar inte där, nu vill vi omsätta utställningen till ett konkret bidrag till en miljöförbättring. Och du har chansen att hjälpa till genom att ropa in en eller flera av våra tavlor från utställningen. 

 

Kom och ge ditt stöd för ÖSTERSJÖN!  Utställningen avslutas med auktionen den  14 september kl.16.00 

Det går bra att redan nu maila in dina bud på tavlorna till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Intäkterna går oavkortade till Baltic Sea Action Group och deras arbete för att Östersjön åter ska bli ett levande hav.

 

Om BioFoto-damerna och utställningen SPÅR

Vi är 40 damer från Finland, Norge och Sverige som alla är medlemmar i en BioFoto-förening i våra respektive länder. BioFoto är en förening för alla som har natur och fotografering nära hjärtat. 

 

BioFoto-damerna har nu arbetat med att föra fram naturfotografernas roll som budskapsförmedlare. Visar vi bara det vackraste och bästa i vår natur kan det ge en skev bild av hur det ser ut i verkligheten. Tillsammans med Naturcentret Haltia i Finland och Naturfotografiska i Sverige har vi därför åstadkommit en gripande och tankeväckande utställning, där vi istället visar vilka spår, avtryck och konsekvenser vår livsstil orsakar i naturen. 

 

Vårt gränsöverskridande projekt har också syftat till att förstärka känslan av delaktighet och ansvar för vår gemensamma miljö. Inte bara mellan länderna, utan också mellan individerna och mellan fotograferna och de som ser utställningen. 

 

Vi har valt Baltic Sea Action Group som mottagare för de pengar som auktionen inbringar, då Östersjön är i mycket dåligt skick och spelar en central roll i vår del av världen. 

 

Om Baltic Sea Action Group

Baltic Sea Action Group (Stiftelsen för ett levande Östersjön, BSAG) är en ideell stiftelse som grundades år 2008 i Finland. 

 

Stiftelsens målsättning är att återställa en god ekologisk status i Östersjön. Verksamheten fokuserar i synnerhet på hållbart jordbruk, cirkulation av näringsämnen, bekämpning av klimatförändringen och på beskydd av naturens mångfald. BSAG bringar olika samhällsaktörer samman, emedan räddandet av Östersjön förutsätter samarbete. Politiker, forskare, företag och privata personer kan alla för sin del påverka Östersjöns tillstånd och allas insatser behövs.        

 

Östersjöns tillstånd är kritiskt. Tillförseln av näringsämnen har pågått i årtionden och lett till eutrofiering (övergödning) av havet, och på havsbottnen finns vidsträckta syrelösa områden. Klimatförändringen hotar Östersjön på många sätt, emedan de tilltagande regnen och högre temperaturerna påverkar havets fysiologiska egenskaper och ökar på avrinningen från land. På grund av den låga salthalten lever många organismer redan på utkanten av sin bekvämlighetszon, varav följer att ekosystemet är särskilt utsatt till och med vid små förändringar.  På det aktivt trafikerade havet finns också alltid risken för en stor fartygsolycka. På Östersjöns avrinningsområde ligger 14 stater, av vilka nio är kuststater. Samtliga länder runt Östersjön måste arbeta för att rädda vårt gemensamma hav. 

Authors

Heidi Holmlund

Heidi Holmlund