Bland drunknade trädjättar och klippmålningar

Är just hemkommen efter en paddlingsresa uppe i Koillismaa (Nordöstra Finland) och sjöarna kring Taivalkoski och Hossa nationalpark. Där var det andra paddlingsvyer än i hemmavattnen kring Mässkär. Sjöarna visade upp stora variationer; från träskliknande grunda vatten till långsträckta djupare vattendrag mellan tallbevuxna sandåsar och även en förkastningssjö omgiven av höga klippväggar. Sjöarna bildar mångfacetterade nätverk och står i förbindelse med varandra genom trånga sund eller små forsar, som kan sätta stopp för framfarten med kajak. Här är det vattendelaren i landskapet som bestämmer åt vilket håll vattnet skall rinna.

DSC 3388

På sjön Tyräjärvi möttes vi första morgonen av ett drömskt landskap där solen försökte komma fram mellan molnen och dimbankarna. Längs stränderna hade furorna vandrat ner till den sandiga eroderade kanten och stupat i sjön. Det var förresten inte bara furorna som ramlat i sjön. På glädjande många ställen såg vi även aspar och björkar som fällts av bävrar.

 

DSC 3460

Sjön Somer är en ca 8 km långsmal förkastningssjö, 30-40 m djup, med ställvis branta klippstup. På ”färgklippan” Värikallio lär man med visst besvär ha hittat 61 små figurer, bl.a. människoliknande figurer med horn. Klippmålningarna lär vara ca 4000 år gamla. Platsen vid sjön Somer anses vara en gammal knutpunt för vattenvägarna mellan Vita havet och Bottenviken.

DSC 3429

Just nu håller träden på att plocka fram ”ruskafärgerna” igen. Kring de sjöar som vi paddlade på var det furorna som dominerade landskapet. Men visst fanns det ställvis vackra björkar, aspar och rallarros som speglade i strandvattnet och gav lyster och livsglädje åt oss paddlare.

DSC 3416

Authors

Bo Isomaa

Bo Isomaa