"När hela havet sinat ut"

De senaste dagarna har havsvattnet varit extremt lågt i Bottenviken, ungefär 50 cm under det normala. Detta ger anledning för MässkärsBo att fundera lite om både långsamma och mera tvära kast i havsvattnets nivå.

DSC 9397

Förändringarna i havsvattenståndet har alltid varit intressanta för kustfolket. Alla som vistades vid kusten kunde ju se att båthusen och bryggorna flyttade långt upp på land, farleder grundades upp och holmar förvandlades till halvöar och havsvikar blev insnörda flador. Men att få en förklaring till fenomenet var inte så lätt och självklart.

Ännu på 1700-talet framhöll den bibliska synen att fördelningen mellan land och hav varit rådande sedan skapelsen och de förändringar som skett hänfördes man till syndafloden. I slutet av 1700-talet pågick den s.k. vattuminskningsstriden mellan kyrkan och vetenskapsmännen, som ansåg att det var vattnet som sjönk undan. Först på 1800-talet framfördes teorin om att det i själva verket var jordytan som steg upp ävenom man inte kunde förklara varför. Först i slutet av 1800-talet utarbetade den skotska geologen Jamieson teorin om att landhöjningen berodde på att inlandsisen pressat ner jordskorpan som nu i sakta mak höjer sig igen. Och den teorin håller ju ännu idag.

Den största landhöjningen i Skandinavien ser vi i Kvarkenregionen och vid Höga Kusten där landet höjer sig 8-9 mm per år eller närmare 1 meter på 100 år.

De snabbare kasten i vattenståndet kan under ett år variera med upp till 2 meter. Se kurvorna från Jakobstad under det senaste året (mätta värden i blått och röda för prognoser).

Skärmavbild 2016 10 15 kl. 17.39.45

I Östersjön förklaras förändringarna under året främst av lufttrycket och vindarna. I Bottenviken får vi lågt vatten när ett högtryck stationerat sig här och speciellt om det samtidigt blåser nordliga vindar som för bort ytvattnet. Tidvattnet påverkar vattenståndet bara någon cm i Östersjön.

De senaste dagarnas lågvatten blir mest synliga i den grunda Österbottniska skärgården där stora strandområden kommer i dagen, de slemmiga stenarna tittar fram som lurviga djur och man kan promenera långt ut i havet på torrlagda sandstränder. Det är ju även intressant se framåt i tiden; ett vattenstånd 50 cm under det normala visar ju hur stränderna kommer att se ut vid Bottenviken om 50 år!

DSC 9402

Authors

Bo Isomaa

Bo Isomaa