Årsboken paketerad

Ok, snart är BFF:s årsbok 2018 på väg till tryckeriet. Offerten blev godkänd igår.

Johan Ulfvens och jag har i princip varit i kontakt med varandra varje dag sedan nyåret. Jag har levererat redigerat textmaterial, Johan har inom två dygn fixat ombrytningen.

Idag levererades de sista bilderna till en av artiklarna. Sen återstår korrekturläsning.

Resultatet är 94 sidor innehållande 27 illustrerade artiklar producerade av 20 duktiga BFF medlemmar. Strax under 100 sidor är ganska lämpligt för en dylik publikation; unik i sig i Svenskfinland.

Tryckeriet postar direkt till medlemmarna; i slutet av februari torde årsboken hitta fram till era postlådor.

Ett stort tack till alla som ställt upp!

Så här ser årsboksproduktionen ut sen starten 2012:

(Redaktör: Håkan Eklund/Layout, ombrytning: Magnus Östman)

2012 = 72 s + pärm (4 s) = 76 sidor
2013 = 92 s + pärm (4 s) = 96
2014 = 96 s + pärm (4 s) = 100
2015 = 116 s + pärm (4 s) = 120
2016 = 96 s + pärm (4 s) = 100
2017 = 104 s + pärm (4 s) = 108

(Redaktör: Håkan Eklund/Layout, ombrytning: Johan Ulfvens)

2018 = 92 s + pärm (4 s) = 96 sidor

Håkan Eklund

Skriven av : Håkan Eklund