Årsboken färdig 15.9.2017

Ok, snart är BFF:a årsbok klar för postning. Upplagan trycks denna vecka (v. 36) och limmas nästa vecka. Färdig för postning (från tryckeriet) den 15.9.

Igen ett stort tack till alla "talkoarbetare" som varit delaktiga i processen! Nu är det redan dags att planera vad ni vill dela med er om i ord och bild för nästa års utgåva! Ta kontakt med mig (hawk.eklund at gmail.com).

Håkan Eklund

Skriven av : Håkan Eklund