Nu hos tryckeriet

Ok, senaste natt 30.8-31.8 tryckte Magnus Östman på "send-knappen". Ett 108 sidors text-och bildpaket, fint "förpackat", skickades till tryckeriet.

Allt såg bra ut på de pdf-filer som jag och Krister Welander haft till förfogande för korrekturläsning; hoppas att Fram gör ett bra tryckarbete.

Detta med korrektur är viktigt, jag läste två gånger igenom materialet rad för rad, och det är alltid några småfel som hittas (stavfel, ordföljd, olika typer av "teknisk karraktär" som behöver justeras, etc.). Ett finlir som kräver skärpt blick. Ändå är det alltid något som slinker med ...

Om allt går som det skall i tryckeriet, så har vi igen en fin produkt att vara stolta över. I årets nummer har 23 olika medlemmar bidragit med artikelmaterial, det betyder att en knapp fjärdedel av föreningens medlemmar är med - suveränt!

Jag har redan börjat få in anmälningar om utrymme i nästa års utgåva; ni som vill vara med, ta kontakt! Vi skall försöka få ut nästa års årsbok före sommarledigheterna.

Det är samma koncept som tidigare, som gäller: ca 1,5 sidor text (A4) och 4-5 bilder med bildtexter.

Kolla tidigare nummer och skriv ALLT färdigt, så som det ser ut i tryck (dvs. rubrik, text & bild, brödtext, bildtexter samt avslutande presentation av skribenten).

Ni förstår att om inte ni skriver allt detta, är det någon annan (jag eller Magnus) som måste fylla i sådant - och så skall det inte vara.

Gör allt så färdigt som möjligt. Skicka in texten som Wordfil (som är så komplett som möjligt, med bildtexter skilt i slutet av artikeln, bilderna skickas skilt).

Håkan Eklund

Skriven av : Håkan Eklund