Du har väl anslutit dig till vår FaceBook-grupp (enbart för medlemmar)? Gruppen är aktiv och där finns information, bilder och diskussioner att ta del av!

f-symbolen längst ner på sidan fungerar också som en länk till gruppen, så det är lätt att ta sig dit när du har kollat webbsidan.