BFF 2015 infobladHär kan du ladda ner ett infoblad för BioFoto Finland. Ladda ner det (pdf, ca 2.2Mb), skriv ut det och sprid informationen om oss genom att sätta upp reklamblad på informationstavlor i föreningar, skolor, bibliotek mm. eller dela ut det på olika fotoevenemang!

Tack för att du hjälper oss att sprida informationen och värva nya medlemmar!